Výhody bezvýkopových technologií

Výhodou bezvýkopových technologií je rychlost provádění, minimální nutnost záboru komunikací, minimální omezení pozemní dopravy a ekonomická úspora proti pracím prováděných výkopem. V porovnání s klasickým způsobem práce v otevřených výkopech umožňují naše metody zkrácení doby provádění stavebních prací až o 80% při stejných nákladech a zároveň se sníží objem výkopových prací až o 90%. Tyto metody jsou výhodné především ve městech,obcích a všude tam, kde by byl omezen provoz po pozemních komunikacích.