O nás

Společnost AQUAREX s.r.o. byla založena v červnu 2009. Jednatelem společnosti je Martin Otta. Zkušenosti s prováděním oprav kanalizací a vodovodů bezvýkopovou technologií získal za svého působení ve společnosti VOD-KA a.s. a REVAK s.r.o., kde v letech 2000-2007 pracoval ve funkci výrobního ředitele resp. ředitele společnosti. Naše firma se specializuje na rekonstrukce vodovodů a kanalizací bezvýkopovými metodami s technikou Grundoburst. Sledujeme aktuální trendy v našem oboru. Záleží jen na vašich představách, požadavcích a možnostech.

Společnost provádí bezvýkopové rekonstrukce inženýrských sítí metodou burstlining (rozbití stávajícího potrubí a zatažení nového na jeho místo) a relining (vtažení nového potrubí menšího průměru do stávajícího). Práce jsou prováděny stroji pro opravy potrubí o jmenovité světlosti 40 až 500mm.

Výhodou bezvýkopových technologií je rychlost provádění, minimální nutnost záboru komunikací, minimální omezení pozemní dopravy a ekonomická úspora proti pracím prováděných výkopem. V porovnání s klasickým způsobem práce v otevřených výkopech umožňují naše metody zkrácení doby provádění stavebních prací až o 80% při stejných nákladech a zároveň se sníží objem výkopových prací až o 90%. Tyto metody jsou výhodné především ve městech, obcích a všude tam, kde by byl omezen provoz po pozemních komunikacích.