Bezvýkopová metoda Relining

Tato metoda je obdobou metody Burstlining. Změna je pouze v tom, že při reliningu se do stávajícího nevyhovujícího potrubí vtahuje nové potrubí o menším průměru. V podstatě jde o zatahování nebo vtlačování trubek z polyetylénu (PE) do původního potrubí, které je větší než nové potrubí. Profily vtahovány potrubí jsou dány projektovou dokumentací. Dostupné jsou v 50, resp. 100 m návinech, s maximálním vnějším průměrem 110 mm, nebo v 6 a 12 m tyčích. Při této metodě se doporučuje používat potrubí z LPE s ochrannými vrstvami proti oděru. Strojové zařízení se osadí do startovací šachty. Do starého potrubí se zasunou tyče až po cílovou šachtu a následně se zpětným tahem zatáhne nové potrubí. Sanace se ukončí tlakovou zkouškou a propojením starého potrubí s novým.