Bezvýkopová metoda - Burstlining

Tato metoda se používá tam, kde existuje stávající potrubí. Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího potrubí. Při této metodě je stávající potrubí destruováno. Profil zatahovaného nového potrubí může být stejný, nebo až o dvě dimenze větší než stávající. Vzhledem k tomu, že při zatahování používáme pouze potrubí  s ochrannou vrstvou, není potřeba využívat chrániček. HDPE potrubí používáme buď v návinech (do d 110) nebo svařujeme tyče dlouhé 6 m a 12 metrů. Svařování potrubí provádíme svářecí soupravou svařováním na tupo. Před opravou je nutné vyhloubit strojní jámu pro umístění stroje a trubní jámu pro vkládání nového potrubí. Jsou-li na trase přípojky, je nutné je obnažit, aby mohlo být provedeno jejich zpětné napojení na nové potrubí. Opravy mohou být prováděny po úsecích dlouhých až 150 m.
Pro přepravu strojů používáme nákladní automobil s hydraulickou rukou.

Doba provádění díla je závislá na podmínkách, konfiguraci terénu, směrovém položení potrubí (ohyby, zatáčky, kolena apod.). Délka zatahovaných úseků je do 150 metrů.

V průměru jsme připraveni provádět jeden úsek denně včetně přípravy. V případě kratších úseků se doba provádění prací prodlužuje.