Bezvýkopové technologie Grundoburst

Bezvýkopová metoda obnovy vodovodních a kanalizačních řadů

je hydraulické zařízení pro obnovu a možné zvětšení dimenze již nevyhovujících sítí metodou statického Berstlingu od průměru. DN 80 – DN 315 mm z těchto materiálů: Litina, ocel, kamenina, beton, plast.

Nové potrubí může být vtahováno vcelku – potrubí PEHD (s ochranou vrstvou) vinuté nebo svařované v tyčích.V případě rekonstrukcí kanalizačních sítí je používáno speciální bezhrdlové kanalizační potrubí Tracto-Botec s ochraným pláštěm v délkách 6-12m a v případě rekonstrukcí ze stávajících kanalizačních šachet jsou používány trubky v délkách 0,6 - 1m.
Tato metoda je vysoce efektivní a nevyžaduje velké stavební jámy, dopravní omezení jsou minimální a nedochází k narušení zpevněných povrchů.

Grundoburst - modelové řady, Grundoburst 400 G
275 kN tlačná síla a 400 kN tažná síla
pro potrubí od DN 65 do DN 300
v délkách až 120m

tech1

 

Grundoburst - Quicklock trhací tyče
Výhody spojování trhacích tyčí:
- Velice snadné a rychlé
- Bez šroubových spojů
- Výborná flexibilita
- Vysoká odolnost v tahu i tlaku

QuickLock 01

Grundoburst - Teleskopické nastavení
Teleskopické nastavení lafety slouží ke
stabilnímu posazení lafety ve startovací jámě a pro snadné vyjmutí rozšiřovacích nástrojů

 

Zapojení rozšíření s řezným nožem
Nůž je zapojen před samotné rozšíření a narušuje (rozřezává) staré potrubí a to včetně ocelových nebo PEHD trubek.

tech5